Opći cilj projekta “Staza Gospi Sinjskoj” jest unapređenje zajedničke turističke ponude na temelju zajedničkog kulturnog identiteta pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kako bi se poboljšala konkurentnost lokalnog turističkog gospodarstva. Provedba projekta “Staza Gospi Sinjskoj” službeno je započela 09. travnja 2013. godine potpisivanjem ugovora između grada Sinja kao vodećeg partnera s hrvatske strane i Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske te između općine Prozor-Rama i delegacije Europske unije u BiH. Kao rezultat projekta, hrvatsko–bosansko-hercegovačka regija je atraktivnija turistička destinacija zahvaljujući višoj razini usluga, infrastrukture i dostupnih informacija. Nadalje, projekt je rezultirao poboljšanom turističkom infrastrukturom, povišenom razinom usluga i konkurentnosti pružatelja turističkih usluga i predstavnika civilnoga društva te poboljšanim informiranjem turista.

Specifični ciljevi projekta “Staza Gospi Sinjskoj” jesu:

  1. Razvijanje male infrastrukture uz rutu Staze Gospi Sinjskoj, kako bi se poboljšala atraktivnost prekograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kao turističke destinacije – u sklopu čega će se izvršiti izgradnja i instalacija potrebne infrastrukture za razvoj i obnovu Staze Gospi Sinjskoj;
  2. Unapređenje znanja/vještina pružatelja turističkih usluga i civilnog sektora u prekograničnom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu promicanja turističke ponude i osiguranja kvalitetne usluge za turiste, u sklopu čega su se izradili trening programi za pružatelje turističkih usluga i predstavnike civilnoga društva na HR-BiH prekograničnom području, provodili izrađeni treninzi za predstavnike pružatelja turističkih usluga i civilnoga društva te na kraju izvršena je evaluacija programa treninga
  3. Podizanje razine svijesti među građanima i turistima u svezi ponude, usluga i znamenitosti uz rutu Staze Gospi Sinjskoj - u sklopu čega se identificirala i analizirala turistička ponuda/proizvodi i znamenitosti uz Stazu Gospi Sinjskoj, izradila zajednička turistička promotivna strategija prekograničnog područja HR-BiH te su se širile informacije i materijali projektne vidljivosti.

Staza Gospi Sinjskoj hodočasnički je put kojim se, iz nekoliko pravaca, stoljećima pješači k najvećem marijanskom svetištu na južnohrvatskim prostorima. Svake godine, uoči blagdana Velike Gospe, u noćima između 8. i 15. kolovoza, na hodočašće prema gradu Sinju kreću tisuće hodočasnika, osobito mladih, a 15. kolovoza se održava središnja vjerska svečanost. Hodočasnici pristižu iz nekoliko pravaca, a najviše iz pravca juga iz Solina, te iz pravca sjevera iz Bosne i Hercegovine. U centralnom mjestu hodočašća, marijanskom svetištu u Sinju nalazi se slika Čudotvorne Gospe Sinjske. Utvrde, stećci, gradine, muzeji, sakralni objekti, ostaci starih staza i mostova, vidikovci i ugostiteljski objekti su mjesta za odmor i kontrolne točke na stazi. Na svim raskrižjima postavljeni su putokazi smeđe boje s logom projekta, toponimom i kilometražom gdje je to potrebno. Montirano je i 26 info ploča s kartom “Staze Gospi Sinjskoj” i servisnim informacijama područja kroz koje hodočasnici prolaze i uređeno 9 odmorišta s nadstrešnicom. Više o karti možete pronaći ovdje.

Projekt je trajao ukupno 24 mjeseca,  a proveli su ga partneri s hrvatske i bosanske strane. Staza Gospi Sinjskoj je postigla odlične rezultate. Izrađena i definirana, markirana staza ukupne duljine 157 km: 78,5 km u BIH; 78,5 km u HR. Staza je opremljena s 26 informativnih tabli, 444 putokaza, 30 klupa, 9 nadstrešnica s odmorištem. Unaprijeđena razina znanja pružatelja turističkih usluga i predstavnike civilnog sektora (30) sa HR i BIH područja s ciljem unaprjeđenja pružatelja usluga u turizmu te promocije turističkog identiteta i imidža cjelokupnog prekograničnog područja. Projekt je vrlo značajan jer promovira vjerski turizam, a uspješnost projekta mjeri se povećanim brojem dolazaka i noćenja za 13%. Nositelj i projektni partneri i dalje planiraju razvijati projekt.