Vjerski turizam je u zadnje vrijeme postao vrlo važan dio globalnog turizma, ostaje samo pitanje kako ga razviti do svog punog potencijala. U današnjem svijetu sa svim svojim komponentama i različitim vrstama, te zbog specifičnih strukturnih i funkcionalnih karakteristika, u mogućnosti je integrirati se unutar globalnog turizma, tako da se njegova sfera utjecaja proširi po cijelom svijetu. Zbog toga je resursima i turističkim atrakcijama potrebno upravljati u turizmu. Postoje brojne vjerske atrakcije i kulturni, povijesni i prirodni lokaliteti u gradu Sinju koji privlače brojne vjerske turiste. Problem vjerskog turizma u Sinju je nepostojanje dovoljno smještajnih kapaciteta, nepovezanost vjerskog turizma s kulturnim turizmom i  nepostojanje detaljno obrađene strategije razvoja vjerskog turizma. Razlog nepostojanja strategije vjerskog turizma u gradu Sinju je nedavanje dovoljno važnosti vjerskom turizmu koliko bi se trebalo dati. Postoji inicijalna strategija ali je nedovršena te nakon realizacije projekta „Staza Gospi Sinjskoj“ se trenutno izrađuje nova strategija koja će biti naslonjena na ovaj projekt, i bitan dio strategije čini suradnja Turističke zajednice Sinja i Svetišta. 

Glavni plan razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije namijenjen je svim ključnim subjektima u turističkom sektoru i s njim povezanim djelatnostima, zbog čega je o ovoj temi potrebno provesti širu javnu raspravu. Glavni plan razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije u specifikaciji i sadržaju portfelja proizvoda Srednje Dalmacije među posebnim interesima spada i vjerski turizam, hodočašća, crkve. Kao prijedlog razvoja ključnih turističkih atrakcija u Srednjoj Dalmaciji,u području Splita ili Sinja spominje se Interpretacijski centar „Crkve srednje Dalmacije“ koji bi predstavljao dugogodišnju duhovnu tradiciju srednje Dalmacije predavanjima, radionicama i interpretacijama vjerskih događanja i slično. Ovaj projekt će osigurati polazišnu točku i sadržaj za razvoj virtualnih 3D IDcardova lokacija vjerskog turizma što je sasvim nova inovacija u svijetu turizma, a k tome hrvatski proizvod će se tijekom ovog projekta promovirati. Rezultati ovog projekta doprinijet će boljoj kvaliteti i većoj konkurentnosti na svjetskom i europskom tržištu turističke ponude Splitsko-dalmatinske županije. 

S druge strane, strategijom razvoja grada Sinja za razdoblje od 2015. do 2020. godine utvrđuju se smjernice daljnjeg sveobuhvatnog napretka sinjske zajednice u skladu s interesom građana. Vjerski turizam predstavlja važnu dimenziju grada, a povijest grada Sinja usko je povezana sa štovanjem Blažene Djevice Marije. Daljnji razvoj ove grane turizma planiran je i putem realizacije EU projekta „The Our Lady of Sinj Route - Staza Gospi Sinjskoj“ koji je proveden.

Turistička zajednica Grada Sinja je prepoznala važnost i mogućnosti vjerskog turizma ali za oblikovanje vjerskog turizma u potpuni integralni proizvod je potrebno surađivanje svih institucija koji su nositelji ponude u destinaciji. Nositelji ponude vjerskog turizma u gradu Sinju čine Svetište, te nositelji ponude smještajnih kapaciteta, a ujedno i ponuda restorana i drugih ugostiteljskih usluga. Svetište privlači mnogo vjernika, svake godine sve više nego prethodne. Svetište Gospe Sinjske smatra se najvećim svetištem Dalmacije, a u njega svake godine hodočaste vjernici iz svih dijelova Hrvatske, Bosne i Hercegovine i ostalih dijelova Europe. Stoga je potrebno prepoznati potencijale vjerskog turizma koje ima Sinj i razviti učinkovitiju promocijsku strategiju Svetišta kao na primjer u promotivnim video-materijala o varoši u Zagori te vjerski turizam treba biti adekvatno zastupljen i predstavljen na stranim tržištima jer dolazak turista i hodočasnika uvelike ovisi o turističkim turoperatorima u inozemstvu i u Hrvatskoj. Turističku ponudu čine još nositelji ponude smještajnih kapaciteta koji čine receptivnu dimenziju, ali problem je što grad Sinj ima nedostatak svih oblika smještaja: hotela, apartmana, soba, kampova i slično, kao i ponuda drugih ugostiteljskih usluga. Nadalje, problem je što planovi koje državno javna poduzeća donose za jedinice lokalne i područne samouprave, se donose u ograničenoj suradnji sa županijom, gradovima, odnosno općinom, te moraju biti u skladu sa prostornim planovima, ali ne nužno i sa razvojnim opredjeljenjima i zahtjevima gospodarstva. Više o tome

Sinj uistinu ima velik potencijal da postane poznata vjerska destinacija, poznatija nego sada, ali je potrebno izgraditi zajednički sustav upravljanja procesom razvoja vjerskoga i kulturnog turizma te ga implementirati u sveukupnu turističku ponudu grada Sinja, što nije moguće bez potpore ne samo Turističke zajednice Sinja i Svetišta nego i potpore cijelog turističkog sektora u Splitsko-dalmatinskoj županiji, da bi se unaprijedio vjerski turizam u Sinju.